Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Ze života hendikepovaných”

Senioři bděte!

Radek Rouš 0

Senioři bděte! Tak jako obvykle nehledáme zdroje k navýšení peněz na důchodovém účtu v rámci dlouhodobě existujících rezerv, v daném případě převážně mimorozpočtových. Místo toho se zabýváme přerovnáváním stejných peněz…

Data o diabetu v ČR | Diabetická Asociace České Republiky

Radek Rouš 0

Data o diabetu v ČR

Statistické údaje o počtu diabetiků v České republice, jejich léčbě a výskytu diabetických komplikací
Počet diabetiků v naší populaci stoupá. Tento trend byl zachycen u všech typů cukrovky. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl.